Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 14030 Bolu / Türkiye 

  Telefon:  +90 374 253 43 46 Fax: +90 374 253 43 46

   Email: yabanmeribu.edu.tr

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016