Misyonumuz

Yaban hayvanları ve bu hayvanların habitat olarak kullandıkları diğer doğal kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması prensibiyle, ülkemizin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası nitelikte bilgi üretmek ve uygulamaya yansıtmak, kamuoyunu bilinçlendirmektir.

Vizyonumuz

Sınırlı doğal kaynaklarımızın korunması ve arttırılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla biyolojik çeşitliliğin ve tabiatın önemi konusunda toplumu bilinçlendirmek, yaban hayatı konularında görev alacak personellerin yetiştirilmesinde katkıda bulunmak, yaban hayatı kaynaklarımızı akılcı yönetilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalışan öncü bir kurum olmak.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016